Nesten

 

Nest F, 4 puppen geboren op 24 december 2018Nest E, 6 puppen geboren op 9 juli 2017

Nest D, 6 puppen geboren op 3 februari 2014Nest C, 4 puppen geboren op 25 april 2012

Nest B, 2 puppen geboren op 3 juli 2009Nest A, 6 puppen geboren op 21 december 2005

Dutch Brand's
Kerry Blue Terriërs